....بی تو تنهام بی وفا....

درد و دل


دلنوشته های پیشین

آهنگ دلم:

**عشق تمام و دیگر هیچ....**
 

 

                           


نويسنده: za-ma-love مورخ: سه شنبه هشتم اسفند 1391 در ساعت: 16:39
|+|

×× گذشت××

مــــــن از زنــــدگــــی کــســی حــــذف شــــدم
 
 کــــه بــرای داشــتنــش و بــــــودنش ،
 
خــــیلی هــــا رو از زنــــدگــــیم حــذف کردم !!!
 

نويسنده: za-ma-love مورخ: سه شنبه هشتم اسفند 1391 در ساعت: 11:30
|+|

××دوستت دارم××
 
پرسیدی: "عاشقمی؟"
 
گفتم: "دوستت دارم"

بغض کردی و آرام گفتی: اما من "عاشقت هستم..."

روزهای با هم بودنمان با "دوست داشتن" من،

و "عشق" تو گذشت!

همیشه پا پیش گذاشتم،

گذشت کردم،

نگرانت شدم،

تا پای جان آمدم برایت...

اما تو، با تمام عشقت!

روزی که باید محبت میکردی، نکردی

جایی که باید گذشت میکردی، نکردی

وقتی که باید پا پیش میگذاشتی، نگذاشتی!

دیدی که به کلام نبود و در عمل،

دوست داشتن من، به 100تا عشق تو می ارزید....
 

نويسنده: za-ma-love مورخ: سه شنبه هشتم اسفند 1391 در ساعت: 11:15
|+|

××با دلم..××
 
حوصله ات که سر می رود ؛

با دلـــــــــــــم بازی نکن ،

من در بی حوصلگی هایم با تو زندگی کرده ام

نويسنده: za-ma-love مورخ: شنبه بیست و هشتم بهمن 1391 در ساعت: 13:20
|+|

××کاش عوض میشد××

دیگه صدام دل تو رو زده بسه. . . رفتنی شو

بی خیال من خل و بده سرده. . . عصبی شو

بدون هرکسی که دور و ور منه. . . عوضی شد

کاش این حس بین تو و من یه ذره. . . عوض میشد


نويسنده: za-ma-love مورخ: شنبه بیست و هشتم بهمن 1391 در ساعت: 13:17
|+|

××سلامتی...××

به سلامتی کسی که واسش “اشک”ریختم

و رفت واسه رفیقاش تعریف کرد و خندید…


نويسنده: za-ma-love مورخ: شنبه بیست و هشتم بهمن 1391 در ساعت: 13:2
|+|

××اما من..××

هر کس برای خودش خیابانی دارد...

کوچه ای...

کافی شاپی...

و شاید عطری... که بعد از سالها... خاطراتش گلویش را چنگ میزند!

اما من..................


نويسنده: za-ma-love مورخ: شنبه بیست و هشتم بهمن 1391 در ساعت: 12:57
|+|

××کاش میشد××

تـاثـیـرگُـذارتـریـטּ قـانـوטּ زنـدگـے مـטּ ،

قـانـوטּ { ڪہ نـبـایـכ } بـوכ !

عـاشـقِـ ڪسـے شـכمـ ؛ ڪـہ نبـایـכ !

כستـاטּ یـخ زכه امـ ، دستـاטּ تـبـכار اویـے را طـلبـ ڪـرכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

כلـمـ بـودטּ آنـے را خـواستـ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

اشڪـ هـایـمـ بـہ یـاכ ِ ڪسـے سـرازیـر شـכنـכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ !

میـدانـمـ . . . ایـراכ از مـטּ بـوכ .

ڪـاش میـشـכ ایـטּ روزهـا ، ڪـمـے مــُرכ !


نويسنده: za-ma-love مورخ: شنبه بیست و هشتم بهمن 1391 در ساعت: 12:55
|+|

××دردهایم××
 
ای همیشه جاودان میان لحظه هایم !

درد دارد ، دوری از تو .

ناله هایم را درون نوشته هایم پنهان می کنم ....
 

نويسنده: za-ma-love مورخ: شنبه بیست و هشتم بهمن 1391 در ساعت: 12:54
|+|

××اعتماد××
 
 
دلــم حـضـور مــردانــه می خــواهــد ...نـــه اینـکـه مــرد بــاشـد

نه ...مــــردانــه ­ بـاشـد،

حــرفـش... قــولــش.. فــکــرش...

نـگـاهـش... قـلـبـش... و ...آنــقــدر مــردانــه

کـه بـتـوان تا بـیـنهـایــت دنـیــابـه او اعـتــمــاد کــرد !!!!

نويسنده: za-ma-love مورخ: شنبه بیست و هشتم بهمن 1391 در ساعت: 12:51
|+|فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
سایت سازسرویس وبلاگ دهیسینمایی هابیست تولزفونت زيبا ساز